ആനന്ദ് രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ജൈവമനുഷ്യൻ. 1994-ൽ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിനു നൽകുന്ന കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഈ കൃതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. [2][3]

ജൈവമനുഷ്യൻ
Cover
പുറംചട്ട
കർത്താവ്ആനന്ദ്
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം
പ്രസാധകർഡി.സി. ബുക്ക്‌സ്‌
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിയതി
1991 ജൂൺ 14 [1]


  1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2012-07-30.
  2. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2012-08-09. Retrieved 2012-07-30.
  3. വൈജ്ഞാനികസാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കൃതികൾ.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജൈവമനുഷ്യൻ&oldid=3804541" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്