ജെ.പി. ഗിൽഫോർഡ്

അമേരിക്കൻ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ

അപഭ്രംശചിന്തയെയും, സംവ്രജനചിന്തയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചു കാണുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആദ്യമായി നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് അമേരിക്കൻ മന:ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജെ.പി. ഗിൽഫോർഡ് (ജ: മാർച്ച് 7, 1897, – മ: നവം: 26, 1987).[1] മനുഷ്യ ബുദ്ധിയെ അളക്കുന്നതിനുള്ള മാനകങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിലും ഗിൽഫോർഡ് വലുതായ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തിരുത്തുക

  • Guilford, J.P. (1939) General psychology. New York, NY: D. Van Nostrand Company, Inc.
  • Guilford, J.P. (1950) Creativity, American Psychologist, Volume 5, Issue 9, 444–454.
  • Guilford, J.P. (1967). The Nature of Human Intelligence.
  • Guilford, J.P. & Hoepfner, R. (1971). The Analysis of Intelligence.
  • Guilford, J.P. (1982). Cognitive psychology's ambiguities: Some suggested remedies. Psychological Review, 89, 48–59.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ മന:ശാസ്ത്രം-പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ്. പേജ് 41

പുറം കണ്ണികൾ തിരുത്തുക

Educational offices
മുൻഗാമി അമേരിക്കൻ സൈക്കോളൊജിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ 59ആം പ്രസിഡന്റ്
1950-51
പിൻഗാമി
Persondata
NAME ഗിൽഫോർഡ്, ജെ. പി.
ALTERNATIVE NAMES
SHORT DESCRIPTION അമേരിക്കൻ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ
DATE OF BIRTH മാർച്ച് 7, 1897
PLACE OF BIRTH മാർക്കെറ്റ് (നെബ്രാസ്ക)
DATE OF DEATH 1988
PLACE OF DEATH ലോസ് ആഞ്ചലസ്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജെ.പി._ഗിൽഫോർഡ്&oldid=3632083" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്