ജാതിമരത്തിന്റെ കായയായ ജാതിക്കായുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിത്തിന്റെ പുറംതോടിൽ കാണുന്ന ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഒരു ആവരണമാണ് ജാതിപത്രി (Mace).

ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ജാതിപത്രി

അവലംബം തിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജാതിപത്രി&oldid=2318862" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്