ജയ (നെൽ വിത്ത്)

(ജയ എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കേരളത്തിൽ കൃഷി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ഒരിനം നെൽ വിത്ത്.വടക്കൻ മലബാറിൽ വ്യാപകമായി ഈ വിത്ത് കൃഷി ചെയ്തുവന്നിരുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ജയ_(നെൽ_വിത്ത്)&oldid=1205774" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്