ഛത്രവും ചാമരവും

എം പി ശങ്കുണ്ണിനായരുടെ നിരൂപണം

എം.പി. ശങ്കുണ്ണി നായർ രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഛത്രവും ചാമരവും. 1990-ൽ നിരൂപണ-പഠനസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഈ കൃതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. [1][2]

ഛത്രവും ചാമരവും
Cover
പുറംചട്ട
കർത്താവ്എം.പി. ശങ്കുണ്ണി നായർ
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം
പ്രസാധകർഡി.സി. ബുക്ക്‌സ്‌
ഏടുകൾ275

കാളിദാസകൃതികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വിഷയം [3].

  1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2012-08-09. Retrieved 2012-07-28.
  2. നിരൂപണത്തിനും പഠനത്തിനും നൽകുന്ന കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കൃതികൾ.
  3. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2012-07-28.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഛത്രവും_ചാമരവും&oldid=3631658" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്