ശകവർഷ കലണ്ടറിലെ ആദ്യ മാസം, അധിവർഷങ്ങളിൽ 31 ദിവസങ്ങൾ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചൈത്രം&oldid=3454951" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്