വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന നഗരവത്കരണത്തോടൊപ്പം ഓടിയെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു നഗരത്തിലെ തന്നെ പ്രദേശമാണ് ചേരികൾ.സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പിന്നോക്കാവസ്തയും പാർപിടസുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മയും ചേരികളുടെ സവിശേഷതയാണ്.

Wiktionary
Wiktionary
ചേരി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
കെനിയയിലെ ഒരു ചേരി
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചേരി&oldid=3538359" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്