നൃത്തകലകളിൽ കാലിൽ അണിയുന്ന അലങ്കാര വസ്തുവാണ് ചിലമ്പ്‌. കണ്ണകിയുടെ കനകച്ചിലമ്പ് പ്രസിദ്ധമാണല്ലൊ ഇന്നും പ്രമുഖമായ പല അമ്പലങ്ങളിലും വാളും ചിലമ്പൂകളും ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്. ചുവന്ന പട്ടിനു മുകളിൽ അരമണികെട്ടി വാളും ചിലമ്പുമായി ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്ന കോമരങ്ങൾ സിനിമകളിലും മറ്റും കണ്ടീട്ടുണ്ടാകുമല്ലൊ.

ചിലമ്പ്‌
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചിലമ്പ്&oldid=3694065" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്