ചിത്രങ്ങളും വാക്കുകളും ഉപയോഗിച്ചു കഥ പറയുന്ന കലയെയാണ് കോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രകഥ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

ഇതും കാണുക

തിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചിത്രകഥ&oldid=4075579" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്