എം.എൻ. വിജയൻ രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ചിതയിലെ വെളിച്ചം. 1982-ൽ നിരൂപണ-പഠനസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഈ കൃതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. [1][2]

ചിതയിലെ വെളിച്ചം
Cover
പുറംചട്ട
കർത്താവ്എം.എൻ. വിജയൻ
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം
പ്രസാധകൻകറന്റ്‌ ബുക്‌സ്‌, തൃശൂർ
ഏടുകൾ95

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചിതയിലെ_വെളിച്ചം&oldid=1371992" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്