ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Wikidata/i18n/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

return {
}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Wikidata/i18n&oldid=2623963" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്