ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Location map/data/Russia Dagestan/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

return {
	name = 'Republic of Dagestan',
	top = 45,
	bottom = 41.17,
	left = 45,
	right = 48.67,
	image = 'Russia Dagestan location map.svg',
	image1 = 'Russia Dagestan relief location map.png'
}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Location_map/data/Russia_Dagestan&oldid=3540462" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്