ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Location map/data/Khyber Pakhtunkhwa/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

return {
		name = 'Khyber Pakhtunkhwa',
		top = 37.11,
		bottom = 30.98,
		left = 68.94,
		right = 74.46,
		image = 'Pakistan Khyber Pakhtunkhwa location map.svg',
		image1 = 'Pakistan Khyber Pakhtunwa relief map.svg'
		}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Location_map/data/Khyber_Pakhtunkhwa&oldid=3527611" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്