ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Location map/data/Earth/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

return {
	name = 'Earth',
	top = 90,
	bottom = -90,
	left = -180,
	right = 180,
	image = 'World location map (equirectangular 180).svg',
	image1='World location map (equirectangular 180).svg'}
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഘടകം:Location_map/data/Earth&oldid=3305010" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്