ഗെർട്രൂഡ് കോൽമാർ

ജര്‍മ്മനിയിലെ രചയിതാവ്

ഗെർട്രൂഡ് കോൽമാർ എന്ന സാഹിത്യ തൂലികാനാമത്തിലറിയപ്പെടുന്ന ഗെർട്രൂഡ് കേറ്റ് ചോഡ്സീസ്നർ (10 ഡിസംബർ 1894 - മാർച്ച് 1943) ഒരു ജർമ്മൻ ഗായിക കവിയും എഴുത്തുകാരിയുമായിരുന്നു. അവർ ബെർലിനിൽ ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്തു. നാസി അന്തിമ പരിഹാരത്തിന്റെ ഇരയായിരുന്ന ഓഷ്വിറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ജൂതനെന്ന പേരിൽ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നാടുകടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വാൾട്ടർ ബെഞ്ചമിന്റെ കസിൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ചുമാത്രമേ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ജർമ്മൻ ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കവയിത്രികളിൽ ഒരാളായി അവരെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.[1]

Commemorative plaque for Gertrud Kolmar in Berlin-Westend. Translated, it reads:"The lyric poet Gertrud Kolmar spent her childhood and youth in the previous building on this site. Committed to forced labour as a Jew after 1933, she was deported to Auschwitz in 1943, and murdered there."

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. See, for example, Hamburger (1957), Bridgwater (1963) and Picard's epilogue to Das lyrische Werk

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഗെർട്രൂഡ്_കോൽമാർ&oldid=3630650" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്