ഗാന്ധി, ഫൈറ്റർ വിത്തൗട്ട് എ സ്വോർഡ്

കുട്ടികൾക്കായി ഷ്യാനെറ്റ് ഈറ്റൺ എഴുതിയ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയുടെ ജീവചരിത്രമാണ് ഗാന്ധി, ഫൈറ്റർ വിത്തൗട്ട് എ സ്വോർഡ് . റാൽഫ് റേയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ചിത്രീകരണം നിർവ്വഹിച്ചത്. [1] 1950 ലാണ് ജീവചരിത്രം ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. 1951 ൽ ന്യൂബെറി പുരസ്കാരം ഈ പുസ്തകത്തിന് ലഭിച്ചു. [2] വില്യം മോറോ ആന്റ് കമ്പനി എന്ന പ്രസാധകരാണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.[3] ഗാന്ധിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും അനുഭവിച്ച വിഷമതകളും ത്യാഗങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗാന്ധിയുടെ ആദ്ധ്യാത്മികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നേതൃത്വത്തെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ നല്ലരീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.[4]

പ്രമാണം:GandhiFighterWithoutASword.jpg
ആദ്യ പതിപ്പ് (പബ്ലിക്ക്. വില്യം മോറോ ആന്റ് കോ )

അവലംബങ്ങൾതിരുത്തുക

  1. Enotes summary
  2. ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1-ൽ 4162 വരിയിൽ : attempt to index field 'url_skip' (a nil value)
  3. ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1-ൽ 4162 വരിയിൽ : attempt to index field 'url_skip' (a nil value)
  4. ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1-ൽ 4162 വരിയിൽ : attempt to index field 'url_skip' (a nil value)