കഴിയുന്നത്ര സമതുലിതമായി വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അധികാരം വിഭജിച്ചുകൊടുക്കുക എന്നതാണ് കൺഫെഷണലിസത്തിന്റെ കാതൽ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൺഫെഷണലിസം&oldid=2484517" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്