ചിങ് രാജവംശം

(ക്വിങ് രാജവംശം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ചൈനയിലെ അവസാന രാജകുലം ആണ്‌ ചിങ് രാജവംശം അഥവാ മന്‌ചു രാജവംശം. 1644 മുതൽ 1912 വരെ അവർ ചൈന ഭരിച്ചു. 1912 ന്‌ ശേഷം പ്രജാധിപത്യരാഷ്ട്രം നിലവിൽ വന്നു. മന്‌ചു വംശത്തിൽ പെട്ട ഐസിൻ ഗിയോരോ ആണ് ഈ രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചത്. 1644 മുതൽ മഹത്തായ ചിങ് രാജവംശം ചൈനയിലെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു. പൂർണ്ണ ചൈനയുമായുള്ള അനുരജ്ഞനം 1683 ൽ കാങ്സ്കി ചക്രവർത്തിയുമായി പൂർത്തിയായി.

മഹത്തായ ചിങ്

大清
1644–1912
ചിങ് രാജവംശം (
Flag (1890–1912)
ദേശീയ ഗാനം: Gong Jin'ou (1911)
Territory of Qing China in 1820
Territory of Qing China in 1820
തലസ്ഥാനംShengjing
(1636–1644)

Beijing
(1644–1912)
പൊതുവായ ഭാഷകൾChinese
Manchu
ഗവൺമെൻ്റ്Monarchy
Emperor
 
• 1626–1643
Huang Taiji
• 1908–1912
Xuantong Emperor
Prime Minister 
• 1911
Yikuang
• 1911–1912
Yuan Shikai
ചരിത്രം 
• Renamed from "Later Jin" to "Great Qing"
1636
• Captured Beijing
1644
• Complete conquest of southern Ming
1662
• Beginning of Xinhai Revolution
October 10, 1911
• Abdication of the last emperor
February 12 1912
Population
• 1740
140,000,000
• 1776
268,238,000
• 1790
301,000,000
• 1812
361,000,000
• 1820
383,100,000
നാണയവ്യവസ്ഥChinese yuan, Chinese cash
മുൻപ്
ശേഷം
Shun Dynasty
Ming Dynasty
History of the Republic of China
House of Qīng
CountryChina
Ancestral house
TitlesEmperor of China
FounderEmperor Nurhaci
Final sovereignEmperor Xuāntǒng (Pǔyí)
Current headPrince Héngzhèn
Founding1644
Deposition1912: Monarchy dissolved
EthnicityManchu

1616ൽ അമഗ ഐസിൻ ഗുരുൺ ജ്വിൻ രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചു പിന്നീടത് 1636 ൽ ചിങ് രാജകുലമാക്കി മാറ്റി. ചിങ് എന്നാൽ വ്യക്തം എന്നാണ്‌. 1644 ലിൽ ലീ സീചെങ്ങിന്റെ നേത്രുത്തത്തിൽ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ചിങ്_രാജവംശം&oldid=3430145" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്