മലമ്പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു സ്കോട്ടിഷ് വംശവും ചാത്തൻ കോൺഫെഡറേഷനിലെ അംഗവുമാണ് ക്ലാൻ മക്വീൻ .[1]ഈ വംശത്തിന് നിലവിൽ ഒരു തലവൻ ഇല്ല. അതിനാൽ ഒരു സായുധ വംശമായി ഇതിനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.[1]

Clan MacQueen / Clan Revan
MacShuibhne
Crest: An heraldic wolf rampant Ermine holding an arrow, point downwards Argent pheoned Gules
MottoConstant and faithful
Profile
RegionHighland
Plant badgeboxwood or red whortleberry
Clan MacQueen / Clan Revan has no chief, and is an armigerous clan
Last ChiefThe MacQueen of Corrybrough
Allied clans

ചരിത്രം തിരുത്തുക

ഉത്ഭവം തിരുത്തുക

മാക് ക്വീൻ എന്ന പേര് ചിലപ്പോൾ മാക്‌സ്വീൻ എന്നും നൽകാറുണ്ട്. അതായത് സ്വീൻ ന്റെ മകൻ എന്നാണ്.[1] അയർലണ്ടിലെ ഉന്നത രാജാക്കന്മാരുമായി ബന്ധമുള്ള ക്ലാൻ ഡൊണാൾഡിന്റെ അതേ വംശപരമ്പരയാണ് മാക്വീൻസ് എന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.[1]ക്ലാൻ മക്‌ഡൊണാൾഡ് ഓഫ് ക്ലാൻ റണാൾഡിന്റെ തലവന്റെ മകൾക്ക് മാക്വീൻസ് കാവൽക്കാരനെ നൽകിയിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. അവൾ മക്കിന്റോഷ് വംശത്തിന്റെ തലവനെ വിവാഹം കഴിച്ചു.[1] മക്കിന്റോഷ് വംശജരും ചാത്തൻ കോൺഫെഡറേഷന്റെ തലവന്മാരായിരുന്നു. അതിനാൽ മക്വീൻസ് ഫൈൻഡ്‌ഹോണിന് ചുറ്റും താമസിക്കുകയും ക്ലാൻ ചാത്തന്റെ കോൺഫെഡറേഷന്റെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തു.[1]


ക്ലാൻ റെവൻ എന്നാണ് ക്ലാൻ മാക്വീൻ അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് .[1]മേധാവികൾ കോറിബറോയിലെ വലിയ എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമ ആയിത്തീർന്നു. മക്‌ഡൊണാൾഡ്‌സിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്കിടയിൽ അവർ വളരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടു.[1]

Notes തിരുത്തുക

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Way, George and Squire, Romily. Collins Scottish Clan & Family Encyclopedia. (Foreword by The Rt Hon. The Earl of Elgin KT, Convenor, The Standing Council of Scottish Chiefs). Published in 1994. Page 426.

References തിരുത്തുക

  • The Scottish Clans And Their Tartans: With Notes (Library ed.). Edinburgh: W. & A. K. Johnston.
  • Adam, Frank; Innes of Learney, Thomas (2004) [1934]. The Clans, Septs and Regiments of the Scottish Highlands 1934. Kessinger Publishing. ISBN 1-4179-8076-1.
  • Adam, Frank; Innes of Learney, Thomas (1970). The Clans, Septs & Regiments of the Scottish Highlands (8th ed.). Edinburgh: Johnston and Bacon.
  • Stewart, Donald Calder (1974). The Setts of the Scottish Tartans, with descriptive and historical notes (2nd revised ed.). London: Shepheard-Walwyn. ISBN 0-85683-011-9.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ക്ലാൻ_മക്വീൻ&oldid=3945225" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്