ഒരു ദുർബലമായ ആന്റിജനും കാരിയർ ആയി ശക്തമായ ആന്റിജനും സംയോജിപ്പിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു തരം വാക്സിൻ ആണ് കോൺജുഗേറ്റ് വാക്സിൻ. രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥക്ക് ദുർബലമായ ആന്റിജനോട് ശക്തമായ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും.

ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് ബി പോലെ പോളിസാക്രൈഡ് കോട്ടിംഗ് ഉള്ള ബാക്ടീരിയകൾക്ക്, അണുബാധ തടയുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഒരു കൺജുഗേറ്റ് വാക്സിൻ ആണ്.[1]

രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ തിരിച്ചറിയുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെയോ വൈറസിന്റെയോ വിദേശ ഭാഗമായ ആന്റിജൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ രോഗങ്ങൾ തടയാൻ വാക്സിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.[2] വാക്സിനിലിലുള്ള ഒരു രോഗകാരി ബാക്ടീരിയയുടെയോ വൈറസിന്റെയോ അറ്റൻ‌വേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് പതിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് സാധാരണയായി നടപ്പാക്കുന്നത്, അതിനാൽ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ആന്റിജനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. പല വാക്സിനുകളിലും ശരീരത്തിന് തിരിച്ചറിയാനാവുന്ന ആന്റിജൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നിരുന്നാലും, ചില രോഗകാരി ബാക്ടീരിയകളുടെ ആന്റിജൻ രോഗപ്രതിരോധവ്യവസ്ഥയിൽ ശക്തമായ പ്രതികരണം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ ഈ ദുർബലമായ ആന്റിജനെതിരായ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് വ്യക്തിയെ പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ സംരക്ഷിക്കില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ദുർബലമായ ആന്റിജനെതിരെയുള്ള രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിനായി ഒരു കൺജുഗേറ്റ് വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു കൺജുഗേറ്റ് വാക്‌സിനിൽ, ദുർബലമായ ആന്റിജനെ ശക്തമായ ആന്റിജനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അതുവഴി ദുർബലമായ ആന്റിജനോട് ശക്തമായ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ലഭിക്കുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ, ദുർബലമായ ആന്റിജൻ ശക്തമായ പ്രോട്ടീൻ ആന്റിജനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോളിസാക്രറൈഡാണ്. എന്നിരുന്നാലും, പെപ്റ്റൈഡ് / പ്രോട്ടീൻ, പ്രോട്ടീൻ / പ്രോട്ടീൻ സംയോജനങ്ങൾ എന്നിവയും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.[3]

ചരിത്രംതിരുത്തുക

1927 ൽ മുയലുകളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പോളിസാക്രൈഡ് ആന്റിജനെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കാരിയറുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യുമോണിയ ടൈപ്പ് 3 പോളിസാക്രൈഡ് ആന്റിജനോടുള്ള രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണം വർദ്ധിച്ചതായി തെളിഞ്ഞതോടെയാണ് ഒരു കൺജുഗേറ്റ് വാക്സിൻ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.[4] മനുഷ്യരിൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച വാക്സിൻ 1987-ൽ ലഭ്യമായി. [4] ഇത് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ ടൈപ്പ് ബി (ഹിബ്) കൺജുഗേറ്റ് ആയിരുന്നു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ശിശു രോഗപ്രതിരോധ ഷെഡ്യൂളിൽ ഈ വാക്സിൻ ഉടൻ ഉൾപ്പെടുത്തി.[4] ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സോയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെറ്റനസ് ടോക്സോയ്ഡ് പോലുള്ള വിവിധ കാരിയർ പ്രോട്ടീനുകളിലൊന്നിലാണ് ഹിബ് കൺജഗേറ്റ് വാക്സിൻ സംയോജിക്കുന്നത്. [5] വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കിയ ഉടൻ തന്നെ 1987 നും 1991 നും ഇടയിൽ ഹിബ് അണുബാധയുടെ നിരക്ക് 90.7% കുറഞ്ഞു. [5]കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കിയതോടെ അണുബാധയുടെ തോത് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു.[5]

ടെക്നിക്തിരുത്തുക

വാക്സിനുകൾ ഒരു ആന്റിജനുമായി രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണമുണ്ടാകുകയും അത് ശരീരത്തിൽ ടി സെല്ലുകളും ആന്റിബോഡികളും ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുകയും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.[2] ടി സെല്ലുകൾ ആന്റിജനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിൽ പിന്നീട് ഈ അണുക്കൾ കടന്നു കൂടിയാൽ ആന്റിജനെ തകർക്കാൻ ബി സെല്ലുകൾക്ക് ആന്റിബോഡികൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. പോളിസാക്രൈഡ് കോട്ടിംഗ് ഉള്ള ബാക്ടീരിയകൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണം ടി സെൽ ഉത്തേജനത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ബി സെല്ലുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.[6] പോളിസാക്രറൈഡ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കാരിയറുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ടി സെൽ പ്രതികരണം പ്രേരിപ്പിക്കാം. എം‌എച്ച്‌സിക്ക് പെപ്റ്റൈഡുകളെ മാത്രമേ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതിനാൽ സാധാരണഗതിയിൽ പോളിസാക്രറൈഡുകൾക്ക് ആന്റിജൻ പ്രസന്റിംഗ് സെല്ലുകളുടെ (എപിസി) പ്രധാന ഹിസ്റ്റോകമ്പാറ്റിബിലിറ്റി കോംപ്ലക്സിലേക്ക് (എം‌എച്ച്‌സി) ലോഡുചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒരു കൺ‌ജുഗേറ്റ് വാക്സിൻറെ കാര്യത്തിൽ, പോളിസാക്രൈഡ് ടാർ‌ഗെറ്റ് ആന്റിജനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാരിയർ പെപ്റ്റൈഡിന് MHC തന്മാത്രയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും ടി സെൽ സജീവമാക്കാനും കഴിയും. ടി സെല്ലുകൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമായ രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇമ്യൂണോളജിക്കൽ മെമ്മറി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഇത് വാക്സിൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. പോളിസാക്രൈഡ് ടാർഗെറ്റ് ആന്റിജനെ കാരിയർ പ്രോട്ടീനുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് വാക്സിനുകളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കും.[5] പോളിസാക്രൈഡ് കവർ ആന്റിജനെ മറയ്ക്കുന്നതിനാൽ കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ആന്റിജനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനാൽ പോളിസാക്രൈഡ് ആന്റിജനെതിരായ നോൺ കൺജുഗേറ്റഡ് വാക്സിൻ കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ ഫലപ്രദമല്ല. പോളിസാക്രൈഡ് എന്ന ബാക്ടീരിയയെ മറ്റൊരു ആന്റിജനുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും.

അംഗീകൃത കൺജുഗേറ്റ് വാക്സിനുകൾതിരുത്തുക

ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺജുഗേറ്റ് വാക്സിൻ ഹിബ് കൺജുഗേറ്റ് വാക്സിൻ ആണ്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു കൺജുഗേറ്റ് വാക്സിനിൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന മറ്റ് രോഗകാരികൾ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യുമോണിയ, നൈസെരിയ മെനിഞ്ചൈറ്റിഡിസ് എന്നിവയാണ്, ഇവ രണ്ടും ഹിബ് കൺജുഗേറ്റ് വാക്സിനിലെ പ്രോട്ടീൻ കാരിയറുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.[5] സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ന്യുമോണിയയും നീസെരിയ മെനിഞ്ചിറ്റിഡിസും ഹിബിന് സമാനമായതിനാൽ അണുബാധ മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന് കാരണമാകും. 2018 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഏറ്റവും പുതിയ കൺജുഗേറ്റ് വാക്സിൻ ടൈഫോയ്ഡ് കൺ‌ജുഗേറ്റ് വാക്സിൻ ആണ്[7] ഇത് കൂടുതൽ ഫലപ്രദവും അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പല കുട്ടികളിലും ടൈഫോയ്ഡ് പനി തടയുന്നു.[8]

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1-ൽ 4162 വരിയിൽ : attempt to index field 'url_skip' (a nil value)
  2. 2.0 2.1 ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1-ൽ 4162 വരിയിൽ : attempt to index field 'url_skip' (a nil value)
  3. ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1-ൽ 4162 വരിയിൽ : attempt to index field 'url_skip' (a nil value)
  4. 4.0 4.1 4.2 ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1-ൽ 4162 വരിയിൽ : attempt to index field 'url_skip' (a nil value)
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1-ൽ 4162 വരിയിൽ : attempt to index field 'url_skip' (a nil value)
  6. ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1-ൽ 4162 വരിയിൽ : attempt to index field 'url_skip' (a nil value)
  7. ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1-ൽ 4162 വരിയിൽ : attempt to index field 'url_skip' (a nil value)
  8. ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1-ൽ 4162 വരിയിൽ : attempt to index field 'url_skip' (a nil value)

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക

  • MeSH Conjugate Vaccines, Conjugate
  • ലുവ പിഴവ് ഘടകം:Citation/CS1-ൽ 4162 വരിയിൽ : attempt to index field 'url_skip' (a nil value)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കോൺജുഗേറ്റ്_വാക്സിൻ&oldid=3675072" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്