ചുവന്ന നിറമുള്ള അരക്ക്. കൂറമുള്ള്, ഇരുൾ എന്നീ സസ്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രാണിയുടെ (ലാക് ഷഡ്പദം)

പ്രവർത്തനഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കറയാണ് കോലരക്ക്.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്].


ഇതു കൂടി കാണുകതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കോലരക്ക്&oldid=3448432" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്