കൊവ്ലൂൺ പാറ
കൊവ്ലൂൺ പാറ ഭൂപടത്തിൽ

ഹോങ് കോങിലെ കൊവ്ലൂൺ ബേയിലുള്ള ഒരു ദ്വീപാണ് കൊവ്ലൂൺ റോക്ക്. കൊവ്ലൂണിലെ കായ്-തക് എയർപോർട്ടിന്റെ റണ്വേയുടെ അടുത്താണ് കൊവ്ലൂൺ റോക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൊവ്ലൂൺ സിറ്റി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ചെറുദ്വീപ്. തോ-ക്വാ-കാൻ ടൈഫൂൺ ഷെൽടറിനു കീഴിലാണ് കൊവ്ലൂൺ പാറയിപ്പോൾ.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൊവ്ലൂൺ_പാറ&oldid=2312663" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്