കൊണ്ടോവ ഇറാൻഗി ശിലാ ചിത്രങ്ങൾ

ടാൻസാനിയയിലെ ഗുഹകളും അവയിലെ പ്രാചീന മനുഷ്യർ വരച്ച ചിത്രങ്ങളും

ടാൻസാനിയയിലെ ഡോഡോമ മേഖലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വിവിധ ഗുഹകളും അവയിലെ പ്രാചീന മനുഷ്യർ വരച്ച ചിത്രങ്ങളും ചേരുന്ന കൂട്ടമാണ് കൊണ്ടോവ ഇറാൻഗി ശിലാ ചിത്രങ്ങൾ (ഇംഗ്ലീഷ്: Kondoa Irangi Rock Paintings) എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഗുഹകളിലെ ചില പുരാചിത്രങ്ങൾക്ക് 50,000 -ത്തിൽ പരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതായി കരുതപ്പെടുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ഗുഹകളുടെ കൃത്യം എണ്ണം നിശ്ചയമില്ലെങ്കിലും ഏകദേശം 150 മുതൽ 450 വരെ ഗുഹകൾ ഇവിടെയുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു.[1] മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, വേട്ടയാടൽ തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ ഗുഹകളിൽ പ്രധാനമായും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Kondoa Rock-Art Sites
UNESCO World Heritage Site
Kondoa mchoro mwambani 2012 Tamino.jpg
Close-up view
LocationKondoa District, Tanzania
CriteriaCultural: (iii), (vi)
Reference1183rev
Inscription2006 (30-ആം Session)
Area233,600 ഹെ (577,000 ഏക്കർ)
Coordinates4°43′28″S 35°50′02″E / 4.72444°S 35.83389°E / -4.72444; 35.83389Coordinates: 4°43′28″S 35°50′02″E / 4.72444°S 35.83389°E / -4.72444; 35.83389
കൊണ്ടോവ ഇറാൻഗി ശിലാ ചിത്രങ്ങൾ is located in Tanzania
കൊണ്ടോവ ഇറാൻഗി ശിലാ ചിത്രങ്ങൾ
Location of കൊണ്ടോവ ഇറാൻഗി ശിലാ ചിത്രങ്ങൾ in Tanzania

ചിത്രശാലതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

കൂടുതൽ വായനക്ക്തിരുത്തുക

  • roughguides.com
  • UNESCO.org World Heritage Tentative List
  • Leakey, Mary D. (July 1983). "Tanzania's Stone Age Art". National Geographic. വാള്യം. 164 ലക്കം. 1. പുറങ്ങൾ. 84–99. ISSN 0027-9358. OCLC 643483454.