കൈരളി (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ
  • കൈരളി - മലയാളഭാഷയുടെ മറ്റൊരു നാമം.

കൈരളീയം . മലയാള ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച്

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കൈരളി_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=2602611" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്