ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഭാഗ്യക്കുറി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. പി.കെ. കമ ധനമന്ത്രിയായീരിക്കുമ്പോഴാണ് ലോട്ടറി ആരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചത് 1967 നവംബർ 1 നാണ്. ആദ്യത്തെ നറക്കെടുപ്പ് നടന്നത് 1968 ജനുവരി 26 നാണ്. മാവേലി, കൈരളി, പെരിയാർ എന്നീ പേരുകളിൽ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഭാഗ്യകുറികൾ. പി.കെ.സെയ്തുമുഹമ്മദായിരുന്നു സ്ഥാപക ഡയറക്ടർ.

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി
നികുതി വകുപ്പ് കേരള സർക്കാർ
വ്യവസായംഭാഗ്യക്കുറി
സ്ഥാപിതം1967
ആസ്ഥാനം,
സേവന മേഖല(കൾ)കേരളം
ഉത്പന്നങ്ങൾ7 പ്രതിവാര ഭാഗ്യക്കുറികളും 6 bumper ഭാഗ്യക്കുറികളും
വരുമാനംRs. 2778.80 crores (2012-13)
വെബ്സൈറ്റ്www.keralalotteries.com

ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഭാഗ്യകുറികൾ തിരുത്തുക

പൗർണ്ണമി തിരുത്തുക

ഞായറാഴ്ചകളിൽ നറുക്കെടുക്കുന്ന ഈ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില 30 രൂപയും ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപയും ആണ്

  • 2011 ഒക്ടോബർ 3 നു ഈ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില്പന ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ്‌ വില 20 രൂപയും ഒന്നാം സമ്മാനം 51 ലക്ഷം രൂപയും ആയിരുന്നു..

പ്രതീക്ഷ തിരുത്തുക

തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ നറുക്കെടുക്കുന്ന ഈ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില 40 രൂപയും ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപയും ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ നറക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യകുറി വിൻ-വിൻ ആണ്.ടിക്കറ്റ്‌ വില 30 രൂപയും ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപയും ആണ്.

ധനശ്രീ തിരുത്തുക

ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ നറുക്കെടുക്കുന്ന ഈ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില 30രൂപയും ഒന്നാം സമ്മാനം 70ലക്ഷം രൂപയും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീശക്തി എന്ന ഭാഗ്യക്കുറി ആണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത്.ഈ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില 30 രുപയും ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപയും ആണ്.

വിൻവിൻ തിരുത്തുക

ബുധനാഴ്ചകളിൽ നറുക്കെടുക്കുന്ന ഈ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില 20 രൂപയും ഒന്നാം സമ്മാനം 40 ലക്ഷം രൂപയും 50 പവൻ സ്വർണവും ആണ്

അക്ഷയ തിരുത്തുക

വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ നറുക്കെടുക്കുന്ന ഈ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില 20 രൂപയും ഒന്നാം സമ്മാനം 20 ലക്ഷം രൂപയും ആണ്

ഭാഗ്യനിധി തിരുത്തുക

വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നറുക്കെടുക്കുന്ന ഈ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില 20 രൂപയും ഒന്നാം സമ്മാനം 40 ലക്ഷം രൂപയും ഇന്നോവ കാറും ആണ്

കാരുണ്യ തിരുത്തുക

മാരക രോഗങ്ങളാൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഭാഗ്യക്കുറി ആണ് കാരുണ്യ. ശനിയാഴ്ചകളിൽ നറുക്കെടുക്കുന്ന ഈ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം 1 കോടി രൂപയാണ്. ടിക്കറ്റ് വില 40 രൂപയും.

2011 പ്രത്യേക നറുക്കെടുപ്പുകൾ

ഓണം ബംബർ

ഒന്നാം സമ്മാനം - 5 കോടി രൂപ

ടിക്കറ്റ്‌ വില - 200 രൂപ

നറുക്കെടുപ്പ് - 17 സെപ്റ്റംബർ 2011


2019 പ്രത്യേക നറുക്കെടുപ്പുകൾ.

ഓണം ബംബർ

ഒന്നാം സമ്മാനം - 12 കോടി രൂപ

ടിക്കറ്റ്‌ വില - 300 രൂപ

നറുക്കെടുപ്പ് - 19 സെപ്റ്റംബർ 2019

കേരളചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ തുക ഒന്നാം സമ്മാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.

അവലംബം തിരുത്തുക

Kerala Lottery Result പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ തിരുത്തുക