കേരള പ്രിമോ പൈപ്പ് ഫാക്ടറി

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണു കേരള പ്രിമോ പൈപ്പ് ഫാക്ടറി[1] 1961 സെപ്റ്റംബർ 12നു പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച[2] കമ്പനി നഷ്ടത്തെ തുടർന്ന് 1993ൽ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുകയും 1997ൽ അടച്ചുപൂട്ടുകയുമായിരുന്നു.[3] കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 8 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഒരു പി.വി.സി. പൈപ്പ് കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു.[4]

കേരള പ്രിമോ പൈപ്പ് ഫാക്ടറി
പൊതുമേഖല
വ്യവസായംപൈപ്പ്
ആസ്ഥാനം
,പുത്തൻതുറ കൊല്ലം
,

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. http://kollam.nic.in/indu.htm
  2. https://www.zaubacorp.com/company/KERALA-PREMO-PIPE-FACTORY-LIMITED/U25209KL1961SGC001946
  3. http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-kerala/premo-pipe-factory-to-be-revived/article1169836.ece
  4. http://www.madhyamam.com/news/317844/141031