ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് വർഗത്തിൽ പെട്ട മൺ മറഞ്ഞു പോയ ഒരു സസ്തനിയാണ് കെനിയപ്പൊട്ടാമസ്. ഏകദേശം 16 - 18 ദശ ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്പ് ആഫ്രിക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇവയുടെ ഫോസ്സിൽ കണ്ടുകിട്ടിയിടുള്ളത് കെനിയയിൽ നിന്നുമാണ് .

കെനിയപ്പൊട്ടാമസ്
Temporal range: Middle Miocene to Late Miocene
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
കിങ്ഡം:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Subfamily:
Genus:
Kenyapotamus

Pickford, 1983[1]
Species

K coryndoni and
K. ternani

സീറ്റേസി ഗോത്രം

തിരുത്തുക

കെനിയപ്പൊട്ടാമസ് ഉൾപെട്ട ഉപകുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് തിമിംഗിലങ്ങൾ, ഡോൾഫിനുകൾ തുടങ്ങിയ ജലസസ്തനികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സീറ്റേസി ഗോത്രം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് എന്ന് കരുതുന്നു .[2]

  1. Pickford, Martin (1983). "On the origins of Hippopotamidae together with descriptions of two new species, a new genus and a new subfamily from the Miocene of Kenya". Geobios. Lyon. 16 (2): 193–217. doi:10.1016/S0016-6995(83)80019-9.
  2. Boisserie, Jean-Renaud; Fabrice Lihoreau; Michel Brunet (February 2005). "The position of Hippopotamidae within Cetartiodactyla". Proceedings of the National Academy of Sciences. 102 (5): 1537–1541. Bibcode:2005PNAS..102.1537B. doi:10.1073/pnas.0409518102. PMC 547867. PMID 15677331. Archived from the original on 2018-11-20. Retrieved 2007-06-09.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കെനിയപ്പൊട്ടാമസ്&oldid=3796410" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്