വാണിജ്യപരമായ ഒരു കമ്പോള സാഹചര്യമാണ് കുത്തക മത്സരം അഥവാ മോണോപോളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ. കമ്പോള രൂപങ്ങളുടെ വിഭിന്ന ധ്രുവങ്ങളായ സൈദ്ധാന്തികമായി മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന പൂർണ്ണമത്സര കമ്പോളത്തിന്റെയും, എണ്ണത്തിൽ ശുഷ്കമായ കുത്തക കമ്പോളത്തിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു കമ്പോള സാഹചര്യമാണ് കുത്തക മത്സരം. [1]

സവിശേഷതകൾതിരുത്തുക

  • ഉയർന്ന തോതിലുള്ള വാങ്ങുന്നവരുടെയും വിൽക്കുന്നവരുടെയും എണ്ണം
  • ഉത്പന്ന വിഭേദനം (differentiated products)
  • ഉയർന്ന വില്പനച്ചിലവ്
  • പ്രവേശന-നിഷ്ക്രമണ സ്വാതന്ത്രം
  • ഡിമാന്റ് കർവിന്റെ ഉയർന്ന ഇലാസ്തികത

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. ജോൺസൺ കെ. ജോയിസ്, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം XII (2011). കുത്തകമത്സര കമ്പോളം. ലില്ലി പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ്. പുറം. 112.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കുത്തക_മത്സരം&oldid=2312268" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്