പവറിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ്. 746 വാട്ട് ആണ് ഒരു കുതിരശക്തി അഥവാ ഹോഴ്സ് പവർ. വളരെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഏകകമാണ്. ജയിംസ് വാട്ട് ആണ് പവറിനായി കുതിരശക്തി എന്ന ആശയം ആവിഷ്കരിച്ചത്. ആവിയന്ത്രങ്ങളുടെ പവർ ഈ ഏകകത്തിലായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. വിവിധ ജോലികൾക്കായി കുതിരകളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് ഈ യൂണിറ്റിന്റെ പിറവി. ഒരു കുതിരയ്ക്കു നൽകാവുന്ന ഏകദേശ പവറിനു തുല്യമായിട്ടാണ് യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചത്. ഇലക്ട്രിക്ക് മോട്ടോറുകളിൽ പവർ പറയുമ്പോൾ വാട്ട്സിനോടൊപ്പം ഇന്നും ഹോഴ്സ് പവർ കൂടി രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത നിർവ്വചനങ്ങൾ കുതിരശക്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. [1]

One mechanical horsepower lifts 550 pounds by 1 foot in 1 second.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Stevenson, R. D.; Wassersug, R. J. (1993). "Horsepower from a horse". Nature. 364 (6434): 195. doi:10.1038/364195a0.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കുതിരശക്തി&oldid=3170945" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്