ഡോ. ടി. പ്രദീപ് രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് കുഞ്ഞുകണങ്ങൾക്ക് വസന്തം. 2010-ൽ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിനു നൽകുന്ന കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ഈ കൃതി നേടിയിട്ടുണ്ട്. [1].

കുഞ്ഞുകണങ്ങൾക്ക് വസന്തം
Cover
പുറംചട്ട
കർത്താവ്ഡോ. ടി. പ്രദീപ്
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം
വിഷയംവൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം


അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2012-08-09. Retrieved 2012-07-30.