കീഴറ കാരക്കുന്ന്

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം

കാരക്കുന്ന് തിരുത്തുക

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിലെ കീഴറയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് കാരക്കുന്ന്. ഇംഗ്ലീഷ് Karakkunnu.

പേരിനു പിന്നിൽ തിരുത്തുക

കാരമുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞ കുന്നിൻ പ്രദേശമായതുകൊണ്ടാണ് കാരക്കുന്ന് എന്ന പേര് വന്നത്.

ചരിത്രം തിരുത്തുക

സംസ്കാരവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും തിരുത്തുക

എങ്ങനെ എത്താം തിരുത്തുക

തീവണ്ടി വഴി തിരുത്തുക

ബസ്‌ വഴി തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കീഴറ_കാരക്കുന്ന്&oldid=3608832" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്