മനുഷ്യന് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉപദ്രവകരമായ ജന്തുക്കളെയോ, സസ്യങ്ങളെയോ ആണ് കീടം എന്നുപറയുന്നത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കീടം&oldid=3699170" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്