കിഴങ്ങുകൾ

(കിഴങ്ങ് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

സസ്യങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ഫലങ്ങളാണ് കിഴങ്ങുകൾ. ഇത് വേരിലോ കാണ്ഡത്തിലോ വെച്ചാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. വളരെയധികം പോഷക സമൃദ്ദമാണ് കിഴങ്ങുവർഗങ്ങൾ.

Carrot roots
Cassava tuberous roots
Taro corms
Shallot bulbs
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കിഴങ്ങുകൾ&oldid=3223991" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്