കാർഷിക വിപ്ലവം എന്ന വാക്ക് ഇനിപ്പറയുന്നവയെ പരാമർശിക്കാം:

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാർഷിക_വിപ്ലവം&oldid=3530558" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്