കാർമെൻ ജ്യൊർജ് ബിസേ എന്ന ഫ്രഞ്ച് സംവിധായകൻ നിർമ്മിച്ച നാലു രംഗങ്ങളുള്ള ഓപ്പറയാണ്. 1875 മാർച്ച് മൂന്നിന് പാരീസിലെ ഓപ്പറ കൊമിക്കിൽ വച്ച് ആദ്യമായി ഈ ഓപ്പറ അവതരിപ്പിച്ചു.ആദ്യത്തെ അവതരണം അത്ര വിജയകരമായിരുന്നില്ല. പ്രഥമ അവതരണം ദീർഘിപ്പിച്ച് 36 അവതരണം വരെയാക്കിയതിനു ശേഷം ബിസേയുടെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മരണത്തെത്തുടർന്ന് ഇതിനു പരിസമാപ്തിയായി.

Carmen
Opera by Georges Bizet
Carmen - illustration by Luc for Journal Amusant 1875.jpg
Cartoon from Journal amusant, 1911
Librettist
LanguageFrench
Premiere3 മാർച്ച് 1875 (1875-03-03)
Opéra-Comique, Paris

ഡോൺ ജോസെ എന്ന പട്ടാളക്കരന്റെ അധഃപതനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണിത്. അയാളെ ഊർജസ്വലയായ ജിപ്സി യുവതിയായ കാർമെൻ വശീകരിക്കുന്നു. ഇതിൽ സംഭാഷണങ്ങളും,ഗാനങ്ങളും ഇടകലർന്നിരിക്കുന്നു. കൊമിക്കിൽ വച്ച് ആദ്യമായി ഈ ഒപ്പെറ അവതരിപ്പിച്ചു.

പശ്ചാത്തലംതിരുത്തുക

റോളുകൾതിരുത്തുക

നിർമ്മിതിതിരുത്തുക

അവതരണ ചരിത്രംതിരുത്തുക

സംഗിതംതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

നോട്ടുകൾ

ഫുട്ട് നോട്ടുകൾ

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാർമെൻ&oldid=2312168" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്