തമിഴ്‌നാട്, ശ്രീലങ്ക, കേരളം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഹിന്ദുക്കൾ ആചരിക്കുന്ന വിളക്കുകളുടെ ഉത്സവമാണ് കാർത്തികൈ ദീപം, കാർത്തികൈ വിളക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൃകാർത്തിക എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന കാർത്തിക ദീപം. തമിഴ് കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ഇത് കാർത്തികൈ മാസത്തിൽ (നവംബർ പകുതി മുതൽ ഡിസംബർ പകുതി വരെ) വരുന്നു. കാർത്തികൈ (പ്ലീഡിയസ്), പൗർണ്ണമി എന്നീ നക്ഷത്രരാശികളുമായി ചന്ദ്രൻ ചേരുന്ന ദിവസത്തിലാണ് കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കുന്നത്. ചെവിയിലെ ഒരു പെൻഡന്റിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ആകാശത്തിലെ ആറ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടമായി ഈ നക്ഷത്രസമൂഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിൽ, ശക്തി ദേവിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഉത്സവം തൃകാർത്തിക എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ കാർത്തിക് പൂർണിമ എന്ന അനുബന്ധ ഉത്സവം മറ്റൊരു തീയതിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ നീലഗിരി ജില്ലയിൽ ഇതിനെ 'ലക്ഷബ്ബ' എന്നും വിളിക്കുന്നു.

Karthigai Vilakkidu, Thrikarthika
Karthikai Deepam.jpg
Karthikai Deepam
Observed byHindus of Tamil Nadu, Kerala, Sri lanka
SignificanceFormation of Murugan, Celebrating Goddess Shakti in Kerala
Agal vilakku (oil lamps) during the occasion of Karthigai Deepam

ആറ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കഥതിരുത്തുക

ഈ നക്ഷത്രത്തിന് ചുറ്റും നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങളും ഗാനരചനകളും പിറവിയെടുത്തു. ആറ് നക്ഷത്രങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ പുരാണത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നത് ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയ ആറ് സ്വർഗ്ഗവാസിയായ ശരവണതടാകത്തിലെ ജലദേവതകളായിട്ടാണ്. പിന്നീട് ഇവ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ആറ് മുഖങ്ങളുള്ള മുരുകനായി. ദുല, നിതത്നി, അഭയന്തി, വർഷയന്തി, മേഘയന്തി, ചിപുനിക എന്നിവയാണ് അവ. അതിനാൽ ഗണപതിക്ക് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ പുത്രനായി ശിവന്റെ അവതാരമായ കാർത്തികേയൻ എന്നു വിളിച്ചു. ആറ് പ്രാഥമിക മുഖങ്ങളിൽ (തത്പുരുഷം,[note 1] അഘോരം,[note 2] സദ്യോജതം,[note 3] വാമദേവം,[note 4] ഈശാനം,[note 5] അധോമുഖം[note 6]) മൂന്നാമത്തെ കണ്ണിൽ[note 7] നിന്നാണ് ശിവൻ മുരുകനെ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ആറ് രൂപങ്ങൾ ആറ് കുട്ടികളാക്കി, അവയിൽ ഓരോന്നും ആറ് കാർത്തിക ജലദേവതകൾ വളർത്തിയതായും പിന്നീട് അമ്മ പാർവ്വതി ഒന്നായി ലയിപ്പിച്ചതായും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

Notesതിരുത്തുക

  1. Tatpurusam The face of Concealing Grace[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]
  2. Aghora The face of annihilation
  3. Sadyojata The face of Creation
  4. Vamadeva The face of Preservation/Healing/Dissolution/Rejuvenation
  5. Ishana The face of Revealing Grace
  6. The 6th face of shiva specified in literature named sri kanda puranam (Skanda Purana)
  7. Third eye The third eye of Lord Shiva from all his six faces were used to create Lord Muruga as his son

അവലംബംതിരുത്തുക

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാർത്തികദീപം&oldid=3224716" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്