കാരിക്കേച്ചർ

പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ചിത്രം അതിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ ലളിതമോ അതിശയോക്തിപരമോ ആയ രീതിയിൽ കാ

സ്കെച്ചിംഗ്, പെൻസിൽ സ്ട്രോക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കലാപരമായ ഡ്രോയിംഗുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ലളിതമോ അതിശയോക്തിപരമോ ആയ രീതിയിൽ വിഷയത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ കാണിക്കുന്ന റെൻഡർ ചെയ്ത ചിത്രമാണ് കാരിക്കേച്ചർ.

Caricature of Aubrey Beardsley by Max Beerbohm (1896), taken from Caricatures of Twenty-five Gentlemen

സാഹിത്യത്തിൽ, ചില സ്വഭാവസവിശേഷതകളുടെ അതിശയോക്തിയും മറ്റുള്ളവയുടെ അമിതവൽക്കരണവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിവരണമാണ് കാരിക്കേച്ചർ. [1]

കാരിക്കേച്ചറുകൾ അപമാനകരമോ അഭിനന്ദനാർഹമോ ആകാം, മാത്രമല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശ്യത്തെ നിറവേറ്റുകയോ വിനോദത്തിനായി മാത്രം ആകർഷിക്കുകയോ ചെയ്യാം. എഡിറ്റോറിയൽ കാർട്ടൂണുകളിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കാരിക്കേച്ചറുകൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, സിനിമാതാരങ്ങളുടെ കാരിക്കേച്ചറുകൾ പലപ്പോഴും വിനോദ മാസികകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു

  1. "Caricature in literature". Contemporarylit.about.com. 2012-04-10. Archived from the original on 2013-01-12. Retrieved 2013-01-25.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാരിക്കേച്ചർ&oldid=3757248" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്