രണ്ടു മുതൽ നാലു പേർക്ക് കളിക്കാവുന്ന ഒരു കളിയാണ് കാരംസ്. മൊത്തം 19 കോയിൻസ് ആണ് കളിക്കുണ്ടാവുക അതിൽ.9 വെള്ള.9 കറുപ്പ്.1 ചുവപ്പ് എന്നിങ്ങനെയാണ്

കാരം ബോർഡ്
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാരംസ്&oldid=3096722" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്