കാദംബരി

ബാണഭട്ടൻ രചിച്ച ഗദ്യകാവ്യം

ഹർഷവർദ്ധനന്റെ (606–647 CE) സദസ്സിലെ സംസ്കൃത പണ്ഡിതനും ആസ്ഥാനകവിയായിരുന്ന ബാണഭട്ടൻ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യപകുതിയിൽ രചിച്ച സംസ്കൃതത്തിലെ ഒരു ഗദ്യകാവ്യം ആണ് കാദംബരി. ഈ കാവ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഉത്തരാർധം നിർമിച്ച് കാവ്യത്തെ പൂർണമാക്കിയത് ബാണഭട്ടന്റെ പുത്രനായ ഭൂഷണഭട്ടനാണ്.(മറ്റൊരു പാരമ്പര്യത്തിൽ പുലിന്ദഭട്ട എന്നാണ് മകന്റെ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.)[1] ഈ കാവ്യത്തിന്റെ രസം ശൃംഗാരമാണ്.

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. Layne, Gwendolyn (1991). Kadambari: A Classic Sanskrit story of Magical Transformations (Translation into English). New York and London: Garland Publishing.

പുറംകണ്ണികൾ തിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാദംബരി&oldid=3628067" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്