കേരളിത്തിലെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറു ഗ്രാമം ആണ് കാക്കടവ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കാക്കടവ്&oldid=3508037" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്