ആയുർവേദ ഔഷധതരമാണ് കഷായം. വിവിധ ഔഷധങ്ങൾ കഷായ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കഷായം&oldid=2312030" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്