ഇതൊരു പൂർണകൃതി ആണ്. ദ്രോണപർവ്വം വരെ മാത്രമേ ഇതിൽ കാണുന്നുള്ളൂ.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കണ്ണശ്ശഭാരതം&oldid=3944834" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്