ശ്രീമഹാഭാഗവതം ദശമസ്കന്ദത്തിന്റെ ഭാഷ വിവർത്തനം. ആകെ 90 അധ്യായം, അതിൽ 49 അധ്യായങ്ങൾ ഒന്നാം ഭാഗത്തിലും 42 അധ്യായങ്ങൾ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും അടങ്ങിരിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=കണ്ണശ്ശഭാഗവതം&oldid=3945246" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്