ഇൻപുട്ട്
A   B
ഔട്ട്പുട്ട്
A + B
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

ഒരു അടിസ്ഥാന ലോജിക് ഗേറ്റാണ് ഓർ ഗേറ്റ്.

സൂചകംതിരുത്തുക

മൂന്നുതരം സൂചകങ്ങളാണുള്ളത്, അമേരിക്കൻ (ANSI), IES, DIN എന്നിവ.

     
MIL/ANSI Symbol IEC Symbol DIN Symbol


പ്രയോഗത്തിൽതിരുത്തുക

 
CMOS OR Gate
 
OR gate using diodes

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഓർ_ഗേറ്റ്&oldid=1698516" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്