വയനാട് മേഖലയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത വിത്തിനമാണ് ഓക്കപ്പുഞ്ച. ഇതിന്റെ നീണ്ട മുള്ളുകൾ പന്നികളുടെയും മറ്റും ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കുന്നു.

ഓക്കപ്പുഞ്ച


ഇതുകൂടി കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

http://www.mathrubhumi.com/online/php/print.php?id=925622


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഓക്കപ്പുഞ്ച&oldid=1346286" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്