ഐഡാ ക്രൗച്ച്-ഹാസ്ലെറ്റ്

അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തക

വോട്ടവകാശത്തിലും സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രമുഖയായ ഒരു അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയായിരുന്നു ഐഡാ ക്രൗച്ച്-ഹാസ്ലെറ്റ് (ജനനം ഈഡാ എസ്റ്റെല്ലെ ക്രൗച്ച്, 1870 - 1941) ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ദശകങ്ങളിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ പ്രമുഖ പ്രഭാഷകയും സംഘാടകയുമെന്ന നിലയിൽ ക്രൗച്ച്-ഹാസ്ലെറ്റിനെ നന്നായി ഓർമ്മിക്കുന്നു. 1902-ൽ ക്രൗച്ച്-ഹാസ്ലെറ്റ് കൊളറാഡോയിൽ നിന്ന് അവർ ജനപ്രതിനിധിസഭയിൽ ഒരു സീറ്റിലേക്ക് മത്സരിച്ചപ്പോൾ യുഎസ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ വനിതാ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി.

Ida Crouch-Hazlett in 1904, about the time she moved to Lewistown to take over editorship of Montana News.

ആദ്യകാലങ്ങളിൽതിരുത്തുക

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ മകളായി 1870-ൽ ഇല്ലിനോയിയിലെ ഷിക്കാഗോയിലാണ് ഐഡ എസ്റ്റെല്ലെ ക്രൗച്ച് ജനിച്ചത്.[1] ഇല്ലിനോയിയിലെ മോൺമൗത്തിൽ ക്രൗച്ച് വളർന്നു. അവിടെ ഇല്ലിനോയിയിലെ ഗോഡ്ഫ്രെയിലെ മോണ്ടിസെല്ലോ സെമിനാരിയിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാഥമിക വിദ്യാലയത്തിൽ ചേർന്നു.[1] 1888 ൽ ബ്ലൂമിംഗ്ടണിലെ ഇല്ലിനോയിസ് സ്റ്റേറ്റ് നോർമൽ സ്കൂളിൽ (പിന്നീട് ഇല്ലിനോയിസ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയി മാറിയ ഒരു സ്ഥാപനം) നിന്ന് ബിരുദധാരിയായി. പിന്നീട് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജോലി ചെയ്തു. അവിടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം,[2] ചിക്കാഗോ സ്‌കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് എന്നിവ പഠിച്ചു. ഇല്ലിനോയിസ് നോർമൽ സ്കൂളിൽ അദ്ധ്യാപികയായി അവർ പരിശീലനം നേടി.[1]

ക്രൗച്ച് വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ എൻ. ഹാസ്ലെറ്റിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു.[3]

ബിരുദാനന്തരം, ക്രൗച്ച്-ഹാസ്‌ലെറ്റ് പ്രൊഹിബിഷൻ പാർട്ടിയുടെ ടിക്കറ്റിൽ പ്രാദേശിക സ്കൂൾ ബോർഡിലേക്ക് മത്സരിച്ചു.[4] വിജയിക്കാത്ത ആ ശ്രമത്തെത്തുടർന്ന്, ഇല്ലിനോയിസ്, കൊളറാഡോ, വ്യോമിംഗ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വാക്ചാതുരി അധ്യാപികയായി അവർ നിരവധി സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചു. ഇത് ഒരു പ്രാസംഗികയെന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം കഴിവുകൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ അവളെ സഹായിച്ചു.[1]

1894-ൽ, ക്രൗച്ച്-ഹാസ്ലെറ്റ് പത്രപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് തിരിയുകയും ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ടറായി ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.[1] ചിക്കാഗോ, ഡെൻവർ, ലീഡ്‌വിൽ, കൊളറാഡോ, സെന്റ് ലൂയിസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ക്രൗച്ച്-ഹാസ്‌ലെറ്റ് പത്രങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിച്ചു.[2] 1900 വരെ അവർ പത്രപ്രവർത്തകയായി തുടർന്നു.[1] കൊളറാഡോയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ഖനിത്തൊഴിലാളികളും ഖനി ഉടമകളും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത വർഗസമരത്തിലേക്ക് ക്രൗച്ച്-ഹാസ്‌ലെറ്റ് ആദ്യമായി തുറന്നുകാട്ടി. ഇത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കൂടുതൽ രൂപപ്പെടുത്തി.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Gary M. Fink (ed.), "Ida Crouch-Hazlett," Biographical Dictionary of American Labor. Revised edition. Westport, CT: Greenwood Press, 1984; pp. 167-1687.
  2. 2.0 2.1 Solon DeLeon with Irma C. Hayssen and Grace Poole, The American Labor Who's Who. New York: Hanford Press, 1925; pp. 51-51.
  3. John A.H. Keith (ed.), Semi-Centennial History of the Illinois State Normal University, 1857-1907. Bloomington: Illinois State Normal University, 1907; pg. 288.
  4. Mari Jo Buhle, Women and American Socialism, 1870-1920. Urbana: University of Illinois Press, 1981; pg. 215.

Worksതിരുത്തുക

  • "Women in the Socialist Movement," Montana News [Lewiston], June 1, 1904, pg. 1.
  • "Mrs. Hazlett Brutally Treated at Spokane," The Socialist [Seattle], whole no. 344 (September 21, 1907), pg. 1.
  • "The Socialist Movement and Woman Suffrage," Socialist Woman, vol. 2 (June 1908), pg. 5.
  • "Finale!" (poem), The New Review, vol. 1, no. 9 (March 1, 1913), pg. 276.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്തിരുത്തുക