ഏഷ്യാകപ്പ് (വിവക്ഷകൾ)

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

ഏഷ്യാ കപ്പ്, ഏഷ്യൻ കപ്പ് എന്നീ പേരിൽ നിരവധി കായിക മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്, അവ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു:

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഏഷ്യാകപ്പ്_(വിവക്ഷകൾ)&oldid=2416960" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്