എ.എം.എൽ.പി.സ്കൂൾ,പയമ്പാലശ്ശേരി

കറുത്തേടത്ത് വീരാൻ ഹാജി , മൊഹസിൻ സാഹിബ്‌ എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഉപദേശ ത്താൽ മടവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അവികസിത പ്രദേശമായ പുല്ലോറമ്മൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വിദ്യാലയം സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.1946ൽ യു. സി അഹമ്മദ്‌ കോയ മുതൽ 56 വിദ്യാർത്ഥികളെ ചേർത്ത് പുല്ലോറമ്മൽ കോയസ്സൻ മൊല്ലക്കയുടെ ഓത്തുപള്ളിയിലായിരുന്നു എ എം എൽ പി സ്കൂളിന്റെ തുടക്കം.സ്കൂളിന്റെ ആദ്യ ഹെഡ്മാസ്റ്ററായി എം. വേലുക്കുട്ടി മാസ്റ്ററെ നിയമിച്ചു. Dis No 574/46 dt 21.11.1946 of the A.E.O North malabar എന്ന നമ്പർ പ്രകാരം സ്കൂളിനു അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.1961 വരെ സ്കൂളിനു 5-ക്ലാസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു.1967ൽ അറബിൿ അധ്യാപകന്റെ തസ്തികയും അനുവദിക്കപെട്ടു. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥക്ക് ഒരറുതി വരാൻ കാരണം ഈ സ്കൂൾ ആണ്. അന്നും ഇനും വിദ്യാലയ ചരിത്രം ജ്ഞാനപോഷിണി വായനശാല മുട്ടഞ്ചേരി.

മാനേജ്മെന്റ്തിരുത്തുക

സാമുഹ്യ പ്രവർത്തകനും നവോത്ഥാന പ്രവർത്തകനുമായ കെ.വി.വീരൻ ഹാജി അഥവാ കറുത്തേടത്ത് വീരൻ ഹാജി ആണ് ഈ സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചത്.1997ഇൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഡോ:യു. സി അബ്ദുൽ ജലീൽ സ്കൂളിന്റെ മാനേജർ സ്ഥാനം എറ്റെടുത്തു.

പ്രശസ്തരായ അധ്യാപകർതിരുത്തുക

 • വേലുക്കുട്ടി മാസ്റ്റർ
 • എം അഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ
 • കെ ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ
 • എ സി അസ്സയിൻ മാസ്റ്റർ

ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യാപകർതിരുത്തുക

 • ഖദീജ ടീച്ചർ(എച് എം)
 • ജമീല ടീച്ചർ
 • സാഹിദ ടീച്ചർ
 • സലീം മാസ്റ്റർ
 • റംസീന ടീച്ചർ(അറബിൿ)

പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥികൾതിരുത്തുക

വിദ്യാഭ്യാസപരമായി വളരെ പിന്നോക്കം നിന്നിരുന്ന പുല്ലോറമ്മൽ എന്ന അവികസിതമായിരുന്ന പ്രദേശത്തെ ധാരാളം പേർ ഈ വിദ്യാലയത്തിലൂടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടുകയുണ്ടായി.

 • പ്രൊഫ യു സി അഹമ്മദ് കുട്ടി -കൊല്ലം ടി കെ എം എന്ജിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു
 • ഡോ: യു ആലി-നരിക്കുനിയിലെ പ്രഗൽഭ ഡോക്ടർ

തുടങ്ങി ഒരുപാട് എന്ജിനീരിംഗ് ബിരുധധാരികളും അധ്യാപകരെയും വാർത്തെടുത്ത കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മികച്ച സ്കൂൽ ആണ് ഇത്.

അവലംബംതിരുത്തുക