എഡ്‌വേഡ് ഫ്രെഡറിക് കേലാർട്ട്

ശ്രീലങ്കയിൽ ജനിച്ച ഒരു ഡോക്ടറും പ്രകൃതിശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ എഡ്‌വേഡ് ഫ്രെഡറിക് കേലാർട്ട് (Lieutenant Colonel Edward Frederick Kelaart) (21 നവംബർ 1819 – 31 ആഗസ്ത് 1860). ആ പ്രദേശത്തെ ജീവവർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റി ആദ്യമായി വ്യവസ്ഥാപിതരീതിയിൽ പഠനം നടത്തിയവരിൽ ഒരാളായ അദ്ദേഹം ശ്രീലങ്കയിലെ നിരവധി സസ്യങ്ങളെയും ജീവജാലങ്ങളെയും വിവരിക്കുകയുണ്ടായി.

ജീവചരിത്രംതിരുത്തുക

1819 നവംബർ 21 -ന് കൊളംബോയിലാണ് കേലാർട്ട് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം ഡച്ച് ജർമൻ പിന്മുറക്കാരുടേതായിരുന്നു.[1] ഏകദേശം 1726 കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികൾ ശ്രീലങ്കയിൽ എത്തിയത്. 16 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ശ്രീലങ്കൻ ഗവണ്മെന്റിൽ മെഡിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിച്ചേർന്നു. 1838- ൽ എഡിൻബർഗ് സർവ്വകലാശാലയിൽ പഠനത്തിനുചേർന്ന അദ്ദേഹം 1841 -ൽ ലണ്ടൻ റോയൽ കോളേജിൽ നിന്നും എം ഡി കരസ്ഥമാക്കി.

He returned to Ceylon to become a Staff Assistant Surgeon in the Army in 1841 and was posted in 1843 to Gibraltar as an Army Surgeon. He published Flora Calpensis, the flora of Gibraltar, in 1845. He was elected Fellow of the Linnean Society on 17 February 1846, seconded by J. D. Hooker and Ray Lankester. In 1848, he returned to Ceylon and began making systematic studies. He was also a member of the Geological Society of London, although he did not publish on the topic.[2]

Promoted Staff Surgeon in 1852, he travelled around Sri Lanka and especially studied the highland regions of Nuwara Eliya. He made large collections of reptiles at Nuwara Eliya and sent them to the museum curator-zoologist Edward Blyth.[3]

In 1856 he was made Naturalist to the Government of Ceylon. His first work was to study the pearl fisheries.[4] His taxonomic contributions included the description of 16 species of Turbellaria, 22 species of Actiniaria and 63 species of Nudibranchia.[5] In 1852 he published Prodromus fauna Zeylanica, on the Ceylonese vertebrate fauna.

Kelaart died aboard the S.S. Ripon on the way to England on 31 August 1860 and was buried at Southampton.[6]

A bust of Kelaart was made by sculptor Henry Weigall.[7]

Two species of birds found in Sri Lanka are named after him: the black-throated munia (Lonchura kelaarti) and the hawk-eagle Nisaetus kelaarti. The Sri Lankan subspecies of jungle nightjar, Caprimulgus indicus kelaarti, also refers to Kelaart. The disused monotypic genus Kelaartia (yellow-eared bulbul) likewise commemorated him.[8]

ഗ്രന്ഥങ്ങൾതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Lewis, J. Penry (1913). List of inscriptions on Tombstones and Monumants in Ceylon. Colombo: Government Press. p. 95.
  2. Duke of Argyll (1873). Address delivered at the Anniversary meeting of the Geological Society of London on the 21st of February 1873. p. 18.
  3. Smith, M. A. 1941. Fauna of British India. Reptilia and Amphibia.
  4. Kelaart, E.F. (1857). "Introductory Report on the Natural History of the Pearl Oyster of Ceylon". Madras Journal of Literature and Science. 3 (5): 89–105.
  5. Eliot, Charles (1906). "On the nudibranchs of southern India and Ceylon, with special reference to the drawings by Kelaart and the collections belonging to Alder & Hancock preserved in the Hancock Museum at Newcastle-on-Tyne". Proc. Zool. Soc. London: 636–691.
  6. Pethiyagoda, Rohan & K. Manamendra-Arachchi (1997). "The life and work of Edward Fredric Kelaart" (PDF). J. South Asian nat. Hist. 2 (2): 217–246.
  7. Graves, Algernon (1906). The Royal Academy of Arts. A complete dictionary of contributors and their works from its foundation in 1769 to 1904. Volume 8. Toft to Zwecker. London: Henry Graves and Co. p. 199.
  8. Beolens, Bo; Watkins, Michael; Grayson, Michael (2014). The Eponym Dictionary of Birds. Bloomsbury. p. 669. ISBN 978-1-4729-0574-1.