ഇക്ഡൈസോസോവ ക്ലേഡിലെ നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ധാരാളം ജീവികൾ രൂപാന്തരീകരണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ സാമാധി പോലുള്ള ഘട്ടത്തിനുശേഷം അവയുടെ പുറന്തോടുമാറ്റി പ്രാണികൾ പൂർണ്ണവളർച്ചയെത്തി പുറത്തുവരുന്നതിനെയാണ് എക്ഡിസിസ് എന്നുവിളിക്കുന്നത്.

Process of ecdysis of a cicada.

ഇതും കാണുകതിരുത്തുക

അവലംബംതിരുത്തുക

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എക്ഡിസിസ്&oldid=2921688" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്